Bli inte lurad

Bli inte lurad

Det är myndigheten för psykologiskt förvar som släpper en informationskampanj.

Jag vet att det här inte "tekniknyheter" per se, men ibland kan det vara i sin ordning att förmedla lite samhällsnytta.

Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndigheten för psykologiskt försvar är en ny svensk myndighet som drog igång sin verksamhet 1 januari i år 2022. Deras uppgift är att försöka skydda oss från falsk och vilseledande information.

På sin sida, https://www.bliintelurad.se/, säger de själva:

Främmande makt kan använda falsk och vilseledande information för att försöka störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Målet är att påverka politiska beslut och vad människor tycker.

Myndigheten för psykologiskt försvar skyddar Sveriges öppna och demokratiska samhälle. På den här sajten har vi samlat knep för att känna igen falsk och vilseledande information.
Bli inte lurad
Falsk och vilseledande information kan användas för att försöka störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Målet är att påverka politiska beslut och vad människor tycker. Myndigheten för psykologiskt försvar skyddar Sveriges öppna och demokratiska samhälle. På den här sajten har vi samlat kn…

Nyheten uppmärksammades först på:

Myndigheten för psykologiskt försvar släpper infokampanj. Bli inte lurad.
Myndigheten för psykologiskt försvar lanserar idag informationskampanjen x22Bli inte luradx22 vilken man hoppas ska stärka allmänhetens förmåga att stå emot påverkanskampanjer och desinformation. På sajten för Bli inte lurad får besökaren information om hur desinformation sprids samt tips om hur m…